Finspångs kommun

Språk/Language

Information om miljö- och hälsoskydd för verksamheter

Enligt Miljöbalken har bygg- och miljönämnden tillsyn över den miljöfarliga verksamheten i Finspångs kommun som inte ligger under Länsstyrelsens tillsynsansvar.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) finns angivet vilka verksamheter som är tillståndspliktiga respektive anmälningspliktiga. De verksamheter som är anmälningspliktiga ska anmälas till bygg- och miljönämnden, som också utövar tillsyn av dessa. Om du är osäker på om den verksamhet du planerar är anmälningspliktig, ta kontakt med miljöenheten för rådgivning.

Anmälningsplikt och tillsyn

I kommunen finns för närvarande omkring 35 stycken anmälningspliktiga verksamheter. Dessutom finns det cirka 300 stycken verksamheter som inte har anmälningsplikt (varav majoriteten är lantbruk) där det sker regelbunden tillsyn. Förutom regelbunden tillsyn av ovan nämnda verksamheterna har vi i kommunen ett stort antal objekt med skiftande tillsynsbehov. Tillsyn av dessa sker oftast med anledning av klagomål som kommer in till miljöenheten. Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta bygg- och miljöenheten.

Läs mer

Kontakt

Hittar du inte svaret på din dina frågor så hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedan.Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rüdow
Bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång