Finspångs kommun

Språk/Language

Om räddningstjänsten och vårt uppdrag

Finspångs räddningstjänst är en kommunal verksamhet med starka samarbeten med Finspångs större industrianläggningar. Våra övergripande mål är att olycksriskerna ska minskas, färre ska dö eller skadas och mindre ska förstöras på grund av olyckor.

Räddningstjänstens främsta uppdrag är olycksförebyggande arbete då vi utbildar, informerar och stöttar våra invånare och företag att själva minska och förhindra uppkomsten av olyckor.

Resterande tid av vårt arbete går åt att öva, förbereda övning, underhålla våra resurser samt utveckla våra strategier. Men när larmet går är vi redo att rycka ut dygnet runt, året runt.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång