Finspångs kommun

Språk/Language

Ny i Sverige

Det är flera myndigheter som ska hjälpa dig som nyanländ att komma in i det svenska samhället. Här kan du få svar på några av dina frågor om att leva i Finspångs kommun.

Tillstånd att stanna i Sverige

Migrationsverket är den svenska myndighet som beslutar om du har rätt att komma till och stanna i Sverige. Du kanske vill göra ett besök, stanna för att arbeta eller studera. Om du är osäker på hur länge du får vara i Sverige kan du kontakta Migrationsverket.

Under asyltiden

Under asyltiden är det Migrationsverket som ansvarar för ditt boende, din utbildning och ekonomi. Om du har frågor så kan du kontakta Migrationsverket.

Ensamkommande unga asylsökande

Finspångs kommun tar emot asylsökande unga utan vårdnadshavare. Här har kommunen hela ansvaret så länge ungdomarna inte fyllt 18 år.

När du har fått uppehållstillstånd

Utbildning, arbete och försörjning (pengar)

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige kan du i vissa fall få särskild hjälp med att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ansvarar för att hitta praktik, utbildning eller arbete åt dig som nyss kommit till Sverige. Arbetsförmedlingen hjälper också till med din försörjning.

Förskola, skola, bostad, utbildning i svenska språket (sfi) och samhällsorientering

Är du placerad i Finspångs kommun (och har uppehållstillstånd) får du hjälp av kommunen med förskola, skola, bostad och svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Finspång ska vara en kommun med lika rättigheter och skyldigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Du ska vara folkbokförd

Du som tänker bo och arbeta i Sverige ska normalt vara folkbokförd här. Mer information får du på Skatteverket. Om du är folkbokförd i Finspångs kommun har du rätt till samma stöd och hjälp av din kommun som alla andra som bor här.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument (när du handlar)

Som nyanländ i Sverige finns det konsumenträttigheter och skyldigheter som är viktiga att känna till. Konsumentverket har tagit fram ett material som kan vara bra att titta på.

Samhällsorientering för nyanlända

Alla nyanlända i Sverige erbjuds minst 60 timmar utbildning på sitt modersmål i samhällsinformation. Finspångs kommun samarbetar med övriga kommuner i Östergötland.

Utbildning i svenska för invandrare, sfi

Språkcafé

Flera organisationer i Finspång erbjuder språkcafé.

Relaterad information

Pdf-filen kan ha vissa brister i teknisk tillgänglighet. Om du upplever svårighet att ta del av rapportens innehåll är välkommen att kontakta oss för alternativt format.

Kontakt

Suada Talic
Integrationssamordnare

0122-853 31
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång