Finspångs kommun

Språk/Language

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symtom som drabbar hjärnans funktion. Vid demens­sjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Om du anar att du eller någon nära dig kan vara drabbad av demenssjukdom ska du i första hand kontakta en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning. Vid en demensdiagnos får den drabbade och anhöriga information om sjukdomen och eventuell medicinsk behandling vid ett andra läkarbesök på vårdcentralen i Finspång.

Utredning och uppföljning av demenssjukdom sker i samverkan mellan regionen och kommunen. Vid utredning kommer en sjuksköterska och arbetsterapeut på hembesök för kognitiva tester och anhörig intervju. Efter diagnos sker en årlig uppföljning på uppdrag av ansvarig läkare genom ett planerat hembesök.

Vad kan du göra?

Livet förändras men det finns hjälp och stöd att få. Kommunen har insatser som kan bidra till en bra fungerande vardag och som främjar självständighet och ett aktivt liv. För en person med demens­sjukdom kan struktur och anpassade aktiviteter bidra till god hälsa och livskvalitet. För anhöriga är det ofta viktigt med stöd och avlastning.

Ansökan om insatser

Vissa insatser behöver du ansöka om hos en biståndshandläggare. Några exempel på insatser du kan ansöka om är trygghetslarm, avlösning i hemmet, dagverksamhet, hemtjänst, måltidsservice, växelvård/korttidsplats och särskilt boende.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finns olika insatser för att underlätta vardagen.

Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är en nedskriven berättelse om någons liv – uppväxt, händelser, vanor och intressen.

Levnadsberättelsen ger dig en möjlighet att beskriva ditt liv och vad som är viktigt för dig. Den hjälper också personalen att lära känna dig och anpassa stödet efter ditt behov och din vilja. När minnet sviker blir levnadsberättelsen ett "stödminne" för dig, dina närstående och eventuell vårdpersonal.

Finspångs kommun uppmanar alla som får hjälp med anledning av sin demenssjukdom att skriva en levnadsberättelse, men du behöver självklart inte ha några insatser för att skriva en själv.

Stödteam demens

I stödteam demens arbetar två undersköterskor med specialistutbildning inom demens. Stödteamets undersköterskor arbetar nära specialistutbildad sjuksköterska inom demens.

Teamets arbete har som målsättning att:

  • vara ett stöd för kommunens medarbetare/brukare/närstående genom att förmedla kunskap om demens och bemötande av personer med demenssjukdom.
  • verka förebyggande och förhindra att oroliga situationer uppstår kring personer med demenssjukdom. En del i det förebyggande arbetet kan vara att hjälpa till i utformandet av fysisk och psykisk miljö.
  • ha ett personcentrerat förhållningssätt med levnadsberättelse och skattningar i kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) som grund i mötet med personer med demenssjukdom.
  • vara ett stöd för trygg inflytt från ordinärt boende till särskilt boende.

Kontakt

Åsa Johansson
Demenssjuksköterska vid utredning och läkemedelsfrågor

0122-852 03
demensutredningsteam@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8-9.

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Sandra Boholm
Samordnare
Anhörigcenter

0122-852 89
anhorigstod@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång