Finspångs kommun

Språk/Language

Hur går utredningen till?

Tingsrätten lämnar ett uppdrag till familjerätten att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Familjerättens handläggare gör en utredningsplanering för möten och när information ska vara inhämtad. Utredningsplanen skickas till föräldrarna som har 14 dagar på sig att kontakta familje­rätten om tiderna inte passar.

Handläggarna samtalar med föräldrarna var för sig. Föräldrarna får beskriva barnet, dess uppväxt och sin syn på föräldrarollen, barnets situation, möjligheten att ta gemensamt ansvar och samarbeta med den andra föräldern.

Vi gör hembesök hos båda föräldrarna när barnet är där.

Barnet ska ges möjlighet att få uttrycka sin åsikt och berätta om sin situation men barnet behöver aldrig ta ställning.

Om föräldern har ny partner bedömer familjerätten om samtal med den behövs i utredningen.

Uppgifter från socialregister och polisens misstanke-och belastningsregister kan kontrolleras. Om du har ny partner kan även uppgifter om dem tas in om det bedöms vara av betydelse. Något samtycke till det behövs inte.

Referenssamtal har vi med personer som har en yrkesmässig relation till barnet, till exempel personal vid förskola eller skola. Om barnet har kontakt med hälso-och sjukvård tar vi in uppgifter därifrån om det bedöms nödvändigt.

Ibland är det värdefullt med uppgifter om föräldern, till exempel från psykiatri, missbruksvård eller kronofogde. Du som förälder får lämna samtycke till att kontakt får tas.

Handläggaren sammanställer utredningen. Det du har berättat återges inte ordagrant. Det är handläggaren som bedömer vad som är av betydelse att ta med i sammanställningen. Tänk på att du som förälder har alltid möjlighet att komma till tals i tingsrätten.

Familjerätten lämnar förslag till beslut men det är Tingsrätten som beslutar hur vårdnad, boende och umgänge för barnet ska bli.

Under hela utredningstiden har ni möjlighet att komma överens om lösningar som ni båda kan acceptera. Familjerätten kan då hjälpa till att skriva ett avtal mellan er. Mer information om det hittar du under Avtal.

Tänk på att det är bättre för ert barn om ni som föräldrar kommer överens än att tingsrätten ska bestämma.

Familjerättens handläggare har enligt lag skyldighet att anmäla oro för barnet till socialtjänsten om de misstänker att barnet far illa.

Se filmen som Sveriges domstolar tagit fram kring vårdsnadstvister och barnets bästa i fokus.

Se filmen om Hugo från Göteborgs stad.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång