Finspångs kommun

Språk/Language

Skorpans förskola

Skorpan är en fristående I Ur och Skur-förskola som bedriver verksamhet utifrån Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och arbetar efter målen i läroplanen.

Barn bakar

Skogen och naturen används i arbetet med förskolans uppdrag. Barnen får kunskap i matematik, språk och naturvetenskap genom utomhuspedagogiken. Pedagogerna är medupptäckande och medagerande. En stor del av verksamheten är Mulle, Knytte, Knopp, Skrinna, Laxe. Skorpans förskola ligger i Torstorp.

Relaterad information

Besök Skorpans egna sida för mer information och kontaktuppgifter.