Finspångs kommun

Språk/Language

För dig som använder våld

Det finns stöd och hjälp för dig som använder våld i nära relation. Finspångs kommun erbjuder hjälp via relationsvåldsteamet.

Våld kan vara många olika saker. Det kan handla om att nedvärdera, hota, slå, sparka, vara svartsjuk och kontrollerande, uppträda aggressivt eller att använda sexuella kränkningar.

Fundera på följande situationer:

  • Händer det att det blir bråk hemma?
  • Tappar du fattningen ibland?
  • Har du hotat eller slagit din partner?
  • Funderar du på om ditt beteende är okej?
  • Du har kanske själv varit utsatt för våld?

Känner du igen dig i något av detta? Du behöver inte vara ensam med dina tankar och funderingar kring vad som hänt och vad som händer nu. Det finns stöd och hjälp att få och du kan tänka på följande:

  • Våga prata med någon om dina funderingar, om det du kanske har gjort, prata med någon du känner och litar på.
  • Många relationer som innehåller våld tar slut, men om du tror på en fortsättning är det viktigt att veta att det kan ta lång tid att bygga upp förtroendet igen.
  • Visa att du respekterar din partner och dina barn genom att ta hänsyn till deras mående och behov.

Stöd av Finspångs kommun och våra hjälpkontakter

På socialkontoret finns det socialsekreterare som ger råd och stöd.

0122-850 00

Socialjouren hjälper dig med akuta problem på kvällar och helger.

011-15 22 83

Vårdcentralen kan hjälpa till med kuratorskontakt som kan stödja och lyssna på dig.

010-10 59 260
Telefontider: vardagar kl. 8-16.

Realterad information

Du kan även vända dig till någon av dessa organistationer för att få hjälp och stöttning.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång