Finspångs kommun

Språk/Language

Fler kontaktuppgifter till anpassad grundskola

Ida Withell
Rektor
Anpassad grundskola

0122-859 47
ida.withell@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Therese Cloffe
Administratör
Nyhemsskolan F-9, anpassad grundskola

0122-856 68
therese.cloffe@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Annelie Palm
Administratör
Nyhemsskolan F-9 och anpassad grundskola

0122-856 70
annelie.palm@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Joakim Cloffe
Driftsamordnare
Nyhemsskolan F-9, anpassad grundskola

joakim.cloffe@finspang.se

Rebecka Möller
Skolsköterska
Nyhem F-6, Anpassad grundskola, Hällestad skola

0765 17 36 71
rebecka.moller@finspang.se

Ann Ljungman
Kurator
Nyhemsskolan F-6 och anpassad grundskola

0702-63 52 70
ann.ljungman@finspang.se

Malin Karlsson
Skolbibliotekarie
Nyhemsskolan

malin.karlsson@finspang.se

Madelene Bengtsson
Specialpedagog
Nyhemsskolan F-6

madelene.bengtsson@finspang.se

Joachim Johansson
IT-ansvarig Nyhemsskolan

joachim.johansson@finspang.se