Finspångs kommun

Språk/Language

Företagsplacering

Företagsplacering innebär att du har din dagliga verksamhet förlagd på ett företag. Du blir en resurs för företaget och en del av personalgruppen där.

Vårt uppdrag

Daglig verksamhet företagsplacering innebär att deltagaren har sin verksamhet förlagd på ett företag. Deltagaren blir en resurs åt företaget och hjälper och stöttar dem med uppgifter. Uppdraget baseras på vilket företag deltagaren arbetar på och var de önskar ha stöd med. Som alltid i daglig verksamhet arbetar deltagaren utifrån sina förmågor. Utöver handledare på företaget har deltagaren kontakt med handledare och/eller arbetskonsulent från daglig verksamhet.

Det här är några punkter som arbetsgivare tycker är viktigt vid företagsplacering. Att deltagaren:

  • Kan utföra arbetsuppgifter självständigt.
  • Klarar att följa instruktioner.
  • Sjukanmäler sig.
  • Meddelar planerad frånvaro.
  • Kommer i tid.
  • Har viljan att jobba och inte ger upp.
  • Kan ta kritik.
  • Följer arbetsplatsen regler.

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Bergsslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Telefon 0122-850 07

Kontakt

Frida Nylund
Enhetschef Daglig verksamhet
Sektor social omsorg

0122-858 79
frida.nylund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång