Finspångs kommun

Språk/Language

Självmord och självmords­tankar

Psykiskt ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att människor begår självmord (suicid). Att förebygga självmord är en viktig del av arbetet med psykisk hälsa, även kallat suicidprevention. Här hittar du information om vilka riskfaktorer och varnings­signaler som finns och vad du själv kan göra om du eller någon i din närhet mår dåligt och behöver hjälp.

Psykisk ohälsa och suicid

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga samhällsproblem som orsakar konsekvenser för den som mår dåligt, för anhöriga och närstående. Psykisk ohälsa är något de flesta stöter på i livet och det har en negativ påverkan till hur vi känner och mår. Det kan drabba vem som helst och anledningarna kan vara flera.

Självmordstankar är ofta en konsekvens av psykisk ohälsa. Men kom ihåg att det alltid finns hjälp att få, även om du eller någon annan hamnat i en situation som känns omöjlig att ta sig ur.

Varningssignaler och risker

När allt verkar hopplöst kan det kännas som att det inte finns något annat val än att ta sitt liv. Om du känner någon som befinner sig i riskzonen för självmord behöver du agera direkt.

Att fråga hur personen mår kan vara avgörande i situationen. Våga prata om det som är jobbigt och visa att du finns där för att lyssna. Att prata om självmord är inte farligt och det kommer inte heller göra situationen sämre för den som mår dåligt. Tvärtom kan det faktiskt förebygga självmordsrisken.

Det finns många saker som kan påverka en persons välmående. Var uppmärksam på om någon du vet eller känner:

 • Förlorat eller gått miste om en närstående, en relation, ett arbete, sin status eller pengar.
 • Är utsatt för mobbning eller trakasserier.
 • Varit med om en tråkig händelse som orsakat en större besvikelse; som en misslyckad födelsedag, tentamen, utebliven befordran.
 • Har en allvarlig sjukdom som depression, psykisk sjukdom, allvarliga kroppsliga sjukdomar, missbruk.
 • Isolerar sig själv, går ifrån och är tystlåten.
 • Har det tufft ekonomiskt.
 • Har konflikter med andra personer.
 • Blivit utsatt för våld.

En människa som tänker på självmord som en sista utväg för att komma ifrån svårigheter och problem, känner sig ofta isolerad och ensam. Om du vet någon som visar tecken på varningssignaler, bör du ta dessa på största allvar:

 • Starka känslor av meningslöshet och hopplöshet.
 • Isolering från familj, vänner och saker som tidigare varit roligt och uppmuntrande.
 • Plötsliga och ovanliga vredesutbrott.
 • Den utsatta personen ger bort saker som tidigare varit viktiga.
 • Prat om självmord och självmordstankar.
 • Visat ointressere av saker som tidigare varit betydelsefulla.

Läs om fler varningssignaler via länken nedan.

Faktorer som påverkar

Många grundläggande faktorer har en negativ påverkan i människors liv, vilket är en vanlig koppling till suicid, som till exempel:

 • lägre utbildningsnivå.
 • sämre ekonomi eller ingen inkomst.
 • saknad sysselsättning; jobb, utbildning eller daglig aktivitet.

Därför är det viktigt att barn och unga tidigt får rätt förutsättningar och möjligheter till att lyckas och må bra. Det finns även positiva faktorer som kan göra skillnad och skydda den som är drabbad av psykisk ohälsa och självmordstankar.

 • du har lätt att hantera svåra situationer.
 • hälsosamma levnadsvanor som daglig motion, varierande kost och bra sömn.
 • stabila och nära relationer.
 • god självkänsla och tilltro till sig själv; att du kan påverka och förändra din egna situation.
 • närhet till naturen i form av parker och träd.
 • bra arbetsmiljö på arbetet eller i skolan.

Suicidprevention

Suicidprevention är ett arbete som handlar om att förebygga och minimera självmord och självmordsförsök. I Östergötland finns en gemensam strategi framtagen för att stärka arbetet inom länet. Strategin bygger på den nationella planen för suicidprevention och sträcker sig fram till 2025.

Finspångs kommun utgår från den länsgemensamma strategin där nästa steg är att bryta ner den på lokal nivå.

Relaterad information

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens nationella arbete om suicidprevention.

Kontakt

Behöver du eller någon du känner akut hjälp?

Ring 112

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång