Finspångs kommun

Språk/Language

Natur- och friluftsplan

Kommunfullmäktige antog i april 2020 kommunens natur- och friluftsplan.

I planen finns strategiska mål samt strategier och åtgärder för att främja naturvården och friluftslivet i kommunen. Till planen hör även kartmaterial för naturvärdesområden och områden som är värdefulla för friluftslivet.

Via länkarna nedan nås kommunens natur- och friluftsplan samt tillhörande kartmaterial. För varje objekt finns information om vad som karaktäriserar området.

Planen och tillhörande kartmaterial används som underlag för bland annat framtida naturvårdsinsatser och åtgärder för friluftslivet.

Relaterad information

Naturvårdsverket har tagit fram en metod för karläggning av naturområden för friluftsliv.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång