Finspångs kommun

Språk/Language

Faderskap och föräldraskap

Familjerättens skyldighet att utreda faderskap och föräldraskap är långt­gående. Om det inte kan fastställas kan socialnämnden besluta att lägga ner utredningen. Om det senare kommer nya uppgifter till familje­rätten som gör det möjligt att fortsätta utredningen ska den öppnas upp på nytt.

När familjerätten får information från Skatteverket om nyfött barn kontaktar vi den som fött barnet. Vi ställer då frågor om barnets vikt, var det är fött, och om den andre föräldern.

Familjerätten behöver sedan träffa både dig som fött barnet och den andra föräldern. Vi kommer då ställa ytterligare frågor som behövs för utredningen. Du behöver kunna legitimera dig vid besöket.

En bekräftelse på faderskapet/föräldraskapet ska undertecknas av den som inte fött barnet och därefter ska den som fött barnet godkänna bekräftelsen.

Ni kan i samband med en utredning om faderskap/föräldraskap anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Om det är osäkert vem som är pappa kan en DNA-analys genomföras. Det tar två till tre veckor från provtagningstillfället att få resultatet.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång