Finspångs kommun

Språk/Language

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värme­pumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Det finns därför lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Informera om nyinstallation

Innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer måste du i förväg informera bygg- och miljöenheten.Blankett för information om installation eller skrotning samt årlig kontroll av köldmedia kan du hämta på Svenska Kyl och Värmepump­föreningens webbplats.

F-gasförordningen

Det är F-gasförordningen som styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerande växthusgaser. Vilka regler som gäller för anläggningen är beroende på vilken typ av köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Rapporteringen utgår från mängden CO²e, ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid.

Krav på läckagekontroll

Kraven på läckagekontroll gäller för anläggningar som innehåller mer än 5 ton CO2-ekvivalenter. Hur ofta läckagekontrollerna ska göras bestäms av mängden CO2-ekvivalenter.

Mängden CO2-ekvivalenter (CO2e)

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer men än 50 ton CO2e

minst 1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e

minst 1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

minst 1 gång per 3 månader

 

Kraven på läckagekontroll gäller för anläggningar som innehåller mer än 5 ton CO2-ekvivalenter. Hur ofta läckagekontrollerna ska göras bestäms av mängden CO2-ekvivalenter.

Årlig rapportering

För anläggningar som innehåller en sammanlagd mängd om minst 14 ton CO2e ska resultaten från den återkommande läckagekontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten till exempel bygg- och miljöenheten eller länsstyrelsen. Rapporteringen ska vara inskickad senast den 31 mars varje efterföljande år.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Det är anläggningens operatör/brukare som har ansvaret för kontroll och rapportering.

Blankett för årsrapport finns hos certifierat kylserviceföretag. Observera att kontrollrapport för periodiserad kontroll ska, för registerföring, behållas av operatören. Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckningen och vilken anläggning rapporten gäller för (till exempel ”Restaurang Smörblomman”).

Mer information

Om du vill veta mer kan du få ytterligare information från bygg- och miljöenheten, Naturvårdsverket eller via Allt om f-gaser.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång