Finspångs kommun

Språk/Language

Hemsjukvård

Du som behöver hälso- och sjukvård i hemmet får det av kommunen.

Personal som arbetar med kommunens hemsjukvård är distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt varje dag på året för patienter inskrivna i hem­sjukvården. Du kan få enstaka eller regelbundna hembesök av kommunens hem­sjukvård. Det kan gälla sjukvårdande insatser, psykiatrisk sjukvård, rehabilitering eller utprovning av hjälpmedel. Du kan vara inskriven i hemsjukvården under kortare eller längre tid, beroende på vilka behov du har.

Vem kan få hemsjukvård?

Den som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning, men behöver få hälso- och sjukvård, kan få det i hemmet. Det är då kommunen som utför insatserna. Den som kan ta sig till vårdcentral och mottagning får hälso- och sjukvårdsinsatser av Region Östergötland. Legitimerad personal bedömer om behov av hemsjukvård finns.

Avgift

Hembesöket är avgiftsbelagt och kostar 100 kr/besök och profession, dock max 400 kr/månad. Kostnaden ingår i kommunens maxtaxa och är inkomstprövat. 

Kontakt

Hemsjukvård sjuksköterskor
Telefontid vardagar kl. 8-9.

0122-853 28
hemsjukvard.sjukskoterskor@finspang.se

Rehabenheten
Legitimerad arbetsterapeut / fysioterapeut
Telefontid: Vardagar kl. 9-10

0122-850 38
rehabenheten@finspang.se

Anna Ahlenius
Enhetschef
Hälso- och sjukvårdsorganisationen, rehabenheten

0122-858 83
anna.ahlenius@finspang.se

Sjöviksvägen 12-14, 612 36 Finspång

Tone Hall
Enhetschef
Hälso- och sjukvårdsorganisationen, hemsjukvård sjuksköterskor

0122-854 69
tone.hall@finspang.se

Sjöviksvägen 12-14, 612 36 Finspång