Finspångs kommun

Språk/Language

Ekesjö förskola

Ekesjös förskola är en liten förskola som ligger ca 4,5 mil utanför Finspångs centralort nära Vingåkers kommun. I förskolans regi finns ett fritidshem som förskolan samarbetar med.

Ekesjös förskola ligger idylliskt belägen ute på landet omgiven av åkrar, sjöar och med närhet till både djur och natur. Förskolans närhet till natur, skog och vatten ger förskolan goda möjligheter att erbjuda barnen varierade miljöer.

Ekesjö förskola. Ett rött enplanshus med gröna träd bakom och en blå himmel.

På Ekesjö förskola vill vi erbjuda varje barn en trygg, välkomnande och stimulerande miljö, där barnens behov och intressen sätts i centrum. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten i vår utbildning. Vi arbetar i små grupper under delar av dagen, i syftet att barnen ska befinna sig i ett mindre sammanhang och i större utsträckning möta undervisning, aktiviteter och material utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi bedriver vår utbildning till stora delar utomhus i olika miljöer. I utomhusmiljön fångar vi barnens intresse för djur, natur och behov av att röra sig samt att upptäcka med alla sina sinnen.

Vår förskola är Grön flagg certifierad. Den gröna flaggan är ett bevis på att vi arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling i den dagliga utbildningen. I projektarbetet arbetar vi utifrån Grön flaggs olika teman som berör dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, för att utveckla och fördjupa arbetat med hållbar utveckling.

I projektet får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och med olika verktyg och material, till exempel i rörelse, dans, musik, digitalt och skapande. I projektarbetet integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl språk, matematik, teknik, naturvetenskap, sociala och demokratiska processer.

Ekesjö fritidshem Ostbågen är ett litet fritidshem som ligger belägen på landsbygden i Byle/Ekesjö, ca 4,5 mil utanför Finspångs centralort nära Vingåkers kommun. I fritidshemmets regi finns en förskola som fritidshemmet delar lokaler samt samarbetar med.

Fritidshemmet ligger idylliskt belägen ute på landet omgiven av åkrar, sjöar och med närhet till både djur och natur. Fritidshemmets närhet till natur, skog och vatten ger fritidshemmet goda möjligheter att erbjuda eleverna varierade miljöer.

Fritidshemmet bedriver sin utbildning till stora delar utomhus i olika miljöer. I utomhusmiljön fångar vi barnens intresse för djur, natur och behov av att röra sig samt att upptäcka med alla sina sinnen.

Kontakt

Ekesjö förskola och fritidshem

Förskola: 070-293 67 10 Fritidshem: 070-537 45 19
ekesjo.forskola@finspang.se

Skedevivägen 457, 643 94 Vingåker

Madeleine Lilja
Rektor
Ekesjö, Rejmyre och Lotorps förskola

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång