Finspångs kommun

Språk/Language

Arbetsmarknads­åtgärder

Finspångs kommun arbetar aktivt för att medborgarna i vår kommun ska ha ett arbete. Därför erbjuder vi olika kompetens­höjande insatser som rehabilitering, praktik, arbetsträning och arbetsmarknads­­kunskap.

På Arbetsmarknadsenheten finns en verksamhet som heter arbetsrehabiliterings­enheten (ARE), som ska hjälpa människor att återgå till arbetslivet.

Arbetsrehabilitering består av Torpen och Återbruket, som driver förstegsverksamheter och stöttar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Här får deltagare arbetsträna enligt indiviuella scheman. Målet är att skapa rutiner och sammanhang som förbinder deltarna för att ta nästa steg mot arbete eller studier. Vi arbetar med BIP-metoden.

På Återbruket ger vi liv åt saker som annars skulle ha slängts. Vi håller på med snickeriarbeten, slöjdarbeten och andra hantverk.

På Torpen renoverar vi, bygger samt odlar grönsaker som vi sean levererar till olika kommunla kök.

Där får du träffa en koordinator som stödjer dig på din väg mot egen försörjning. Tillsammans gör ni en planering för din arbets­rehabilitering.

Vi finns på Instagram:

Kontaktpersoner

Emil Östberg
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten, Torpet

0122-851 87
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

På Arbetsmarknadsenheten kan du träffa vår jobbmatchare och praktik­samordnare.

Vid ett möte får du hjälp och stöd i att skriva ett CV och personligt brev. Du får även vägledning i att välja rätt yrke för dig.

Arbetsmarknadsenheten ordnar även praktikplatser inom de kommunala verksamheterna, förenings­livet och inom det privata närings­livet.

Praktikens syfte är att stärka dig på arbetsmarknaden och öka din möjlighet att få ett arbete.

Kontaktperson

Johanna Sinanovic
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-851 31
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Ellinor Berg
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-858 82
ellinor.berg@finspang.se

De Bescheväg 3. 612 30 Finspång.

På Finspångs kommuns Arbetsmarknadsenhet erbjuder vi praktik inom våra olika verksamheter:

Hantverk

Avdelningen utför arbeten som reparationer och tillverkning åt kommunens olika enheter.

Här får du delta i våra verksamheter inom snickeri, måleri och vaktmästeriarbeten.

Kontaktperson

Christer Rosenqvist
Arbetsledare
Arbetsmarknadsenheten

0122-852 81
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Landskapsvård

Hos oss på landskapsvården kan du delta för att få en inblick i hur olika utearbeten fungerar. Arbetsuppgifterna är varierade och i hög grad säsongsbetonade. Här sker utomhusarbete året runt.

Inom avdelningen utförs i dag skogsarbeten på kommunal mark så som huggning, gallring och slyröjning. Grässkötsel på allmänna ytor, både trimning och klippning. Lövröjning, viss städning, snöskottning och sandning samt tömning av hundlatriner är andra regelbundna arbetsuppgifter.

På uppdrag utförs även viss tillsyn av busskurer och papperskorgar.

Här utförs all yttre service för hemmaboende som är beviljad av socialtjänsten.

Vi röjer även vandringsleder och utför arbete i Ölstasjöns naturreservat.

Arbetet har genom åren utvecklats till en mer kvalificerad naturvård av de kommunala markerna och vattendragen.

Kontaktperson

Christer Rosenqvist
Arbetsledare
Arbetsmarknadsenheten

0122-852 81
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Tvätteri

Finspångs kommun har ett textiltvätteri för praktik- och arbetsträning.

Arbetsuppgifterna innehåller olika förekommande moment inom tvätteriverksamhet.

Vi tvättar åt kommunens äldreboenden. Vi sköter även den biståndsbedömda tvätten för Högby, Östermalm, Betaren, Hårstorp och Dunderbacken, Hällestad samt Skedevi.

Tvätteriet är anpassat med höj- och sänkbara arbetsbord, så att du kan sitta eller stå vid arbetsmomenten.

Kontaktperson

Merita Ajrizaj
Arbetsledare
Arbetsmarknadsenheten

0122-85880
merita.ajrizaj@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

På Arbetsmarknadsenheten finns en ungdomsverksamhet. Där får du träffa en coach och ni jobbar tillsammans med frågor som rör yrkesval, arbetsmarknad och framtid.

Målsättningen är alltid att du ska bli stärkt i tron på dina egna möjligheter, samt att kunna söka och få ett arbete. Arbetet sker både i grupp och individuellt.

Vi kommer att arbeta med dessa teman:

  • CV och personligt brev.
  • Målsättning och motivation.
  • Dolda jobb.
  • Intervjuträning.
  • Studieinformation.
  • Studiebesök.
  • Praktik. Internt/externt.

Kontaktperson

Ellinor Berg
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-858 82
ellinor.berg@finspang.se

De Bescheväg 3. 612 30 Finspång.

Relaterad information

Kontakt

Besöksadress: Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Ewa Sicko Andersson
Enhetschef
Arbetsmarknadsenheten

0122-855 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång