Finspångs kommun

Språk/Language

Arkiverade ritningar

I kommunens arkiv finns möjlighet att söka efter ritningar och handlingar på cirka 8 000 fastigheter i Finspångs kommun.

Här förvaras konstruktions-, arkitekt- och ventilationsritningar men även handlingar rörande bygglov och bygganmälan.

I dag finns merparten av handlingarna tillgängliga digitalt vilket ökar sökbarheten och gör det enklare och snabbare att ta fram kopior. Undan för undan kommer också de gamla mikrofilmerna att digitaliseras för att på sikt få ett helt digitalt arkiv. Kontakta kommunarkivet om du har frågor om arkivet eller vill du ha någon handling som finns där.

Vid kopior i större mängd

Önskar du kopior av en större mängd material (tio papperssidor eller fler, eller tio digitala handlingar eller fler) så tillkommer en kostnad för varje ny sida/handling enligt en taxa som slagits fast av kommunfullmäktige. Innan utlämnande informeras du om eventuell kostnad och får, om det är aktuellt, lämna en fakturaadress.

Relaterad information

Kontakt

Ulla-Karin Karlsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång