Finspångs kommun

Språk/Language

Information med anledning av händelserna i Ukraina

Finspångs kommun följer och bevakar utvecklingen i omvärlden med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Här hittar du länkar till Sveriges myndigheter för att kunna följa det aktuella läget och information om vilket stöd som finns om du känner oro.

Krisinformation

Hos krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter. Här kan du hitta information om säkerhetsläget och hur du kan hantera din oro. På Lilla Krisinfo finns information om händelser och kriser till barn och unga från svenska myndigheter.

Infor­ma­tion till dig som kommer till Sverige från Ukraina / Infor­ma­tion for persons arriving to Sweden from Ukraine

Du som anländer till Sverige från Ukraina ska vända dig till Migrationsverket för att få information om vad som gäller för dig.

If you arrive to Sweden from Ukraine, you should contact the Swedish Migra­tion Agency for information about what applies to you.

Vad gör Finspångs kommun?

 • Finspångs kommun följer säkerhetsläget och bevakar utvecklingen i omvärlden med anledning av den händelseutveckling som skett i Ukraina. Vid behov kommer kommunens inriktning och samordningsfunktion (ISF) aktiveras med uppdrag att samordna kommunens beredskapsarbete kopplat till kriget i Ukraina.
 • Finspångs kommun är en del av Samverkan Östergötland (Länsstyrelsen Östergötland, Räddningstjänsten, Region Östergötland och länets 13 kommuner) och som har möten vid behov.
 • Integrationsrådet i Östergötland har kontinuerliga möten med koppling till integration där Finspångs kommun deltar.
 • Kommunen har en beredskap med akuta boendeplatser och evakuerinigsboenden till flyktingar från Ukraina om behov skulle uppstå.

Så kan du ge stöd i en orolig omvärld

Många undrar hur de kan hjälpa till när omvärlden är orolig och hjälpbehovet är enormt. Viljan att hjälpa till är stor och det pågår flera fina initiativ både lokalt, nationellt och globalt. Om du som privatperson vill bidra på något sätt bör du vara noga med vem du stödjer, till exempel genom att kontrollera att det finns tydliga kontaktuppgifter för att säkerställa att det är en seriös aktör.
Längre ned följer några länkar dit du kan vända dig för att hjälpa till.

Jag vill hjälpa flyktingar, vad kan jag göra?

Just nu är det många människor på flykt från Ukraina och Finspångs kommun följer noga det förändrade omvärldsläget och analyserar vilken påverkan detta kan få för Finspångs kommun.

Röda Korset samordnar frivilliga insatser

Många medborgare visar stor omtanke och vill hjälpa de personer som är på flykt från Ukraina och vi är mycket tacksamma för de förfrågningar som har kommit till Finspångs kommun. I de kommunala verksamheterna finns det i dagsläget inte behov av mat, kläder eller logi i privata bostäder.

Vill du prata med någon om att hjälpa flyktingar kopplat till händelserna i Ukraina ska du vända dig till Röda Korset i Finspång. Röda Korset samordnar och samlar in erbjudanden om att ta emot flyktingar och andra initiativ från medborgare, inför ett eventuellt behov.

Kontakt Röda Korset
Kersti Thorn
070-510 63 44
kersti.thorn@finspang.se

Seriösa aktörer för dig som vill ge stöd

Vad gäller för att ta in djur från Ukraina? / Movement of pets and other animals to Sweden from Ukraine

Hos Jordbruksverket kan du läsa om vad som just nu gäller för att ta in djur från Ukraina.

On the Swedish Board of Agriculture's website, you will find information on what currently applies to bringing animals into Sweden from Ukraine.

Hantera din och andras oro

Det händer mycket i omvärlden just nu och både barn och vuxna kan känna oro inför omvärldsläget. Det finns stöd att få för att hantera oron. Utöver sidan "Stöd vid oro" hos Krisinformation.se kan du också hitta stöd via följande länkar om hur du kan hantera din och andras oro och var du kan vända dig för att få stöd.

Vill du prata med en vuxen men inte dina föräldrar?

BRIS - stödlinje för barn

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga. Hit kan barn och ungdomar vända sig för att få stöd, till exempel när man känner oro.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Innan du delar information, tänk på följande:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Om varningssignaler och skyddsrum

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Vid allvarliga och akuta hot som stora bränder och gasutsläpp behöver allmänheten varnas och ibland söka skydd. Till hjälp för detta finns varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i:

 • mars
 • juni
 • september och
 • december

Då ljuder utomhussignalen i Finspångs tätort och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Skyddsrum

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du läsa om skyddsrum, vad det är och var det finns. På webbplatsen hittar du en skyddsrumskarta som visar alla skyddsrum i Sverige.

Kommunens ansvar vid kriser och samhällsstörningar

Alla kommuner har krav på sig att ha en beredskap för att kunna verka vid en stor olycka eller en annan händelse. Här kan du läsa om vad som gäller för Finspångs kommun.

Ditt ansvar vid kriser och samhällsstörningar

Vid en samhällsstörning som exempelvis ett längre elavbrott förväntas alla som är friska att kunna klara sig själva under den första tiden. Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

Myndighetsinformation - aktuell information hos Sveriges myndigheter

Regeringen

Här hittar du aktuell information från regeringen och Regeringskansliet.

Försvarsmakten

Här hittar du information om Försvarsmakten och deras arbete kopplat till det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. På webbplatsen hittar du även en skyddsrumskarta.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

2018 fick alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad. Den handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på.

Relaterad information

Informationsverige.se - information about Sweden for asylum seekers

Informationsverige.se is a website run by the County Administrative Boards that contains information about Sweden for asylum seekers and people who have recently been granted a residence permit.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång