Finspångs kommun

Språk/Language

Automatlarm

Finspångs Räddningstjänst är anläggnings­skötare på många automatiska brandlarm i kommunen. Varje år utförs en kontroll av automat­larmen, då testas alla sektioner. Brandmännen får dels bättre förutsättningar att orientera sig vid händelse av larm och att kan i ett tidigt skede fånga upp säkerhets­brister i lokalerna.

Smart passage

Smart passage är SOS Alarms koncept för digital nyckelhantering som säkerställer att räddnings­tjänstens anslutna resurser får behörighet till det objekt som är anslutet till Smart passage vid ett automatiskt brandlarm eller inringt 112-samtal.

Räddningstjänsten Finspång har valt att ansluta sig till Smart passage då det är en säkrare hantering för både oss och dig som kund.

Smart passage innebär följande för dig som automatlarmskund

  • Från 1 januari 2022 är det krav på att nya brandlarmsobjekt måste installera Smart passage. Inga nycklar eller andra lösningar tas emot.
  • För befintliga automatlarm behöver en konvertering till Smart passage göras inom en tre års period.
  • När ett ägarbyte äger rum så ska den nya ägaren installera Smart passage

Smart passage bygger på att både Räddningstjänsten och fastigheter med automatiska brandlarm utrustas med teknik som gör digital inpassering möjlig. I fastigheten anpassas det befintliga passages­ystemet till Smart passage, eller så görs en nyinstallation av ett passer­system som är kompatibelt med Smart passage. I räddningstjänstens vagnhall och fordon placeras sedan synkstationer med tillhörande digitala nycklar och blippar. När ett larm går tilldelas specifik behörighet för inpassering i både fastighetens passer­system och i räddningsfordonet.

När ett automatlarm går på i en fastighet som är ansluten till Smart passage behöver räddningstjänsten inte längre åka och hämta en nyckel på stationen utan kan synka sin smarta nyckel direkt i bilen. Taggen får automatiskt rätt behörighet vid larm och behöver inte synkas. Varje Smart passage är uppmärkt med ”SOS Alarm Smart passage”. När räddningsinsatsen är över återkallas behörigheten och nyckeln/taggen kan inte längre användas för att komma in i fastigheten.

Smart passage aktiveras inom en bestämd radie för det aktuella automatlarmet. Det innebär att även grannfastigheter tillfälligt kan aktiveras för passage för räddningstjänsten. Det kan underlätta vid exempelvis tillträde och evakuering vid en större brand.

Så här ansluter du dina automatlarmsobjekt till Smart passage.

Ta kontakt med din installatör. Om du inte har en installatör kan du antingen kontakta en installatör här eller ta kontakt med SOS Alarm på kundcenter@sosalarm.se.

  1. Installatören inventerar vad som krävs för att genomföra installationen.
  2. Installation av Smart passage kan påbörjas.
  3. Installatören kontaktar SOS Alarm och lägger till tjänsten Smart passage till ditt automatlarmsavtal

Avstängning av automatlarm

Som anläggningsskötare är det räddningstjänsten som utför frånkopplingar av hela eller delar av brandlarmet vid exempelvis renovering i en fastighet. Det görs i mån av tid och kommer inte att prioriteras före räddningsinsatser eller andra verksamhetsviktiga uppdrag.

Vissa automatlarm tillkopplas inte automatiskt, då krävs det att anläggningsskötaren (räddningstjänsten) åker ut till centralapparaten och tillkopplar sektionerna igen.
Detta medför en tillslagskostnad på 260 kr.

Om man orsakar ett onödigt automatlarm fakturerar vi 5000 kr till fastighetsägare.

Ett automatbrandlarm klassas som onödigt när larmet exempelvis utlöses pågrund av damm vid renovering, eller att någonting bränns vid i ugnen. Om räddningstjänsten åker ut och kan konstatera att det är ett onödigt automatlarm så debiteras ansvarig 5000kr.

Ett falskt larm innebär att någon felaktigt larmat för fara. Det kan exempelvis vara någon som låtsas vara i nöd i vatten eller någon som trycker in en larmknapp på en skola. Falskt larm är ett brott enligt svensk lag som du gör dig skyldig till om du lämnar oriktig uppgift att det föreligger fara för människors liv eller hälsa (eller omfattande förstörelse av egendom) och på så sätt orsakar en onödig säkerhetsåtgärd. Detta brott polisanmäls. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Prislista

Frånkoppling av automatlarm

Pris

Tid

Kl. 21-08

i centralorten

400 kr

Vardagar kl. 8-21

650 kr

i kommunens ytterområden

650 kr

Vardagar kl. 8-21


Prislistan uppdateras årligen
Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång