Finspångs kommun

Språk/Language

Hällestad skola

Vi arbetar för trygghet, glädje och kunskap. Verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex och har cirka 150 elever.

Hällestad skola.

Skolan ligger 15 km nordväst om Finspång. Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar, både kunskapsmässigt och socialt.
Vi har en stor skolgård där många olika aktiviteter kan bedrivas och skolgården inbjuder till mycket lek.

Vår värdegrund

Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag, med stora befogenheter att själva ta ansvar för och planera sitt arbete. Målet är att varje elev ska uppleva skolan som en trygg arbetsplats där han/hon får utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar, med hjälp av den handledning och stöd han/hon är i behov av.

Fritidshemmet styrs av läroplanens första, andra och fjärde del och undervisningen ska bidra till utveckling och lärande vilket skapar möjlighet en meningsfull fritid för eleverna. På Hällestads fritidshem planerar vi verksamheten efter elevernas behov, erfarenheter och intressen. Genom undervisningen på fritidshemmet får eleverna även testa nya arbetssätt och tillgång till nya lärmiljöer.

Hällestads fritidshem delar lokaler med förskoleklassen men vi har även tillgång till alla enheter på skolan såsom gymnastiksal, slöjdsalar, hemkunskapssal och olika klassrum. Utomhus har vi en stor skolgård med gräsmattor, sand och asfalt vilket skapar möjligheter till rörelse. På skolgården finns även gungor, rutschbana, fotbollsplaner och en rastbod med lekmaterial.

Frukost serveras kl. 7:15 och mellanmål kl. 14:15 i skolans matsal.

Fritidshemmets öppettider är kl. 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

Hällestads förskoleklass delar lokaler med fritidshemmet.

Kontakt

Hällestad skola
Expedition

0122-856 11
hallestad.skola@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad

Johanna Regnell
Rektor
Grytgöl och Hällestad skola

0122-857 89
johanna.regnell@finspang.se

Birgitta Söderman
Administratör
Hällestad skola, Grytgöls skola och Storängsskolan

0122-856 11
birgitta.soderman@finspang.se