Finspångs kommun

Språk/Language

Hotellet 5

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Hotellet 5 Finspångs kommun.

Behovet av ett tidsenligt hotell i den expanderande köpingen växte under 40-talet. Finspångs Hotell AB bildades med industrierna, kommunen, Köpmannaföreningen och Ö-Sara som intressenter. Hotell De Geer vid Bergslagstorget i centrala Finspång blev färdigt hösten 1952.Hotellet är i 2½ plan och byggt i vinkel med suterräng i sten. Det gula fasadteglet bryts av med detaljer i koppar, såsom burspråk. Genom en stor tillbyggnad 1974 tillkom ytterligare 40 rum jämte moderna, välutrustade konferenslokaler. Restaurangköket och matsalarna har moderniserats under 1986. Burspråket mot torget är eninbyggd balkong.

Planens syfte är att kunna framtidens behov genom en flexibel detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder, verksamhetslokaler och kontor i ett centralt läge i Finspång tätort, samt att kombinera de värden som redan finns på platsen med utveckling anpassad till nya behov. Planen bedöms ge ett tillskott på cirka 40 lägenheter.

Planområdet ligger i de mest centrala delarna av Finspångs tätort då det har en direkt anslutning till torget i centrum. Detta medför både utmaningar och möjligheter som presenteras i planbeskrivningen.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 11 juni 2024.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning finns hos samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång