Finspångs kommun

Språk/Language

Moderna språk (språkval)

I Finspångs kommun erbjuds tyska, franska och spanska. De ökade kontakterna med andra länder och teknikens snabba utveckling ställer krav på goda kunskaper i språk. Undervisningen syftar till att eleverna skall få sådana kunskaper så att de kan förstå och använda språket i tal och skrift. Undervisningen skall också ge ett vidgat perspektiv på levnadsförhållanden, tankesätt och kultur i de länder där språket används.

Förutsättningar för alla språkval

För att en undervisningsgrupp skall bildas krävs att minst 5 elever i Finspångs kommun väljer samma språk. Detta innebär att en elev kan få läsa språket på en annan skola, eventuellt byta skola. Andrahandsvalet är av stor betydelse eftersom elevernas förstahandsval inte alltid kan tillgodoses. Detta beroende på antalet elever som väljer till varje språk.

Byte av språkval

I normalfallet ska det valda språket fullföljas. I undantagsfall kan byte under pågående läsår beviljas om det är så att det föreligger särskilda omständigheter som att eleven har eller riskerar att få betyget F i svenska eller engelska. Blanketten Önskemål om byte av språkval ska användas. På denna anger vårdnadshavare skälen för önskat byte. Undervisande lärare i svensk och/eller engelska samt språklärare lämnar en bedömning kring begäran av språkvalsbyte. Beslut om byte tas av rektor. Observera att inga byten sker innan bytet är beviljat av rektor och lärarna är informerade

Schemalagd tid och läxor

Språkvalet är schemalagt tre/fyra gånger per vecka. Samtliga språkval innebär regelbundna hemuppgifter för eleverna.

Mer information om språkvalet

Är du som elev eller vårdnadshavare nyfiken på att få veta mer om de olika språken kan ni också besöka UR:s hemsida för att få ytterligare information.

Om gymnasiet

Alla program är möjliga att läsa oavsett förkunskaper i annat språk än engelska. Fortsatta språkstudier på gymnasiet kan ge högre meritpoäng inför eventuella högskolestudier. Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning kommer att vara olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program. För mer information om vad som gäller för de olika gymnasieprogrammen och högskolestudier, kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5