Finspångs kommun

Språk/Language

Lågstadiet på Viggestorps­skolan

På lågstadiet årskurs F-3 finns det 103 elever och de är indelade i förskoleklass, klass 1, 2 och 3.

Personal

 • två förskollärare
 • två mentorer i klass 1
 • två mentorer i klass 2
 • två mentorer i klass 3
 • en lärare i fritidshem
 • en idrottslärare
 • en musiklärare
 • en textilslöjdslärare
 • en trä- och metallslöjdslärare
 • en specialpedagog
 • två elevcoacher
 • tre elevassistenter

På Viggestorpsskolans lågstadium arbetar vi för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas och nå kunskapskraven. Vi individualiserar arbetet så långt det är möjligt. Vi erbjuder eleverna olika utmaningar utifrån varje elevs förutsättningar.

Det är viktigt för oss att synliggöra elevernas lärande så de själva förstår hur de bäst lär sig.
Vi arbetar för att skapa trygghet, gemenskap och studiero.

Kontakt

Viggestorpsskolan

0122-855 95
viggestorpsskolan@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG

Mer information