Finspångs kommun

Språk/Language

Sjukanmälan

Anmälan om frånvaro ska göras av vårdnadshavare. Anmälan görs till Skola24, frånvaroanmälan finns på flera olika språk.

Det går endast att göra heldagsfrånvaro och anmälan måste göras innan klockan 12:00, annars registreras det som frånvaro för nästkommande dag. Är eleven sjuk flera dagar så måste en ny anmälan göras varje dag. Det går när som helst under samtalet att avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste innehålla enbart siffror (TF-nummer fungerar inte).

Skola24 frånvaroanmälan

Välj språk:
Svenska
051-586 916

Engelska
051-577 66 43

Arabiska
051-577 66 42

Albanska
051-577 66 41

Somaliska
051-577 66 45

Pashto
051-577 66 44

Övrig information om frånvaro

  • Vid frånvaroanmälan som gäller del av dag kontaktar du som vårdnadshavare elevens mentor
  • Meddela mentor då du som vårdnadshavare redan i förväg vet att eleven kommer att vara borta från undervisningen
  • Om eleven behöver gå hem under pågående skoldag på grund av sjukdom eller annan orsak ska eleven anmäla detta till mentor, undervisande lärare, skolsköterska eller annan av skolans personal. Du som vårdnadshavare bekräftar frånvaron via intyg eller telefonsamtal till mentor eller skolan.

Mer information

Kontakt

Björke fritidshem

072-549 35 22
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG

Björke skola
Årskurs F-6

070-390 60 47
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG