Finspångs kommun

Språk/Language

Elevdemokrati

På Grosvadsskolan kan eleverna vara med och påverka sin utbildning och arbetsmiljö genom följande grupper:

  • Klassråd
  • Elevråd
  • Matråd
  • Elevskyddsombud

Klassråd

Klassråd hålls regelbundet. Under klassrådet diskuterar klassen sådant som är intressant för klassen. Det kan gälla förändringar i skolan som påverkar alla elever eller frågor som endast gäller elevernas egen klass.

Elevråd

Varje klass utser en elevrådsrepresentant i början av läsåret. Skolans elevråd är uppdelat i två delar. Dessa utgörs av elevrådsrepresentanter från årskurs 6 och 7, respektive 8 och 9. Dessa sammanträder separat men träffas också i stormöten några gånger per läsår.

Elevråden utser elevrådsordförande och sekreterare. De utgör tillsammans med rektor elevrådets styrelse. Elevrådets uppdrag består bland annat av att arbeta för:

  • att stärka skolandan
  • en bättre utbildning
  • en bättre arbetsmiljö.

Matråd

Matrådet är en mötesplats mellan skolbespisning, elever och personal och har som syfte att förbättra engagemanget och intresset för skolmaten och matsalsmiljön.

Möten sker regelbundet i samband med skolrådsmötena. Varje arbetslag representeras av två elever. Måltidspersonal och skolpersonal representeras av två personal varedera.

Elevskyddsombud

Skolan har två elevskyddsombud i varje årskurs. Elevskyddsombuden genomgår en utbildning och deltar vid behov på skolans skyddsrond.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5