Finspångs kommun

Språk/Language

Mo Gård ser till hela människan

Johanna Bergstrand arbetar på Mo Gård som bland annat erbjuder stödinsatser till personer som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Hon berättar om vad som fungerar bra med att driva verksamhet i Finspångs kommun.

Johanna Bergstrand, vd Mo Gård

Mo Gård är en stiftelseägd, icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar. Vi erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Exempel på verksamheter är bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet samt gymnasiesärskola.

Johanna Bergstrand är koncernchef för Mo Gård samt vd för Mo Gård LSS. Hon tycker att det finns flera styrkor med att vara verksam i Finspång.

- Finspångs kommun har en lång tradition av företag som specialiserat sig inom respektive verksamhetsområde. Vi ser ett värde i att kunna knyta an till alla andra specialistdrivna verksamheter som finns inom industrin i Finspång, där det inom kommunen också finns en tradition av att arbeta tillsammans med näringslivet kring kompetensförsörjning redan på gymnasienivå. Där de främsta specialisterna finns, där finns också de främsta drivkrafterna för utveckling, säger Johanna.