Finspångs kommun

Språk/Language

Ungdomshälsan

Ungdomshälsan i Finspång är en ungdomsmottagning för alla ungdomar upp till 26 år. Hit är du välkommen att prata med en kurator eller barn­morska om du behöver hjälp och stöd i vissa frågor som sex, relationer, kroppen, ditt välmående, alkohol och droger eller sociala frågor.

På ungdomshälsan samarbetar personal från flera olika verksamheter för att ge hjälp, stöd eller råd till ungdomar upp till 26 år. Mottagningen är ett samarbete mellan Finspångs kommun och Region Östergötland. All personal på ungdomhälsan har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att besöka mottagningen.

Ungdomshälsan i Finspång håller semesterstängt under veckorna 26-32.

Under den tiden är du välkommen till ungdomshälsan i Norrköping eller den digitala ungdomshälsan.

Här kan du läsa mer om var du kan vända dig: https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/vard-vid-psykisk-ohalsa-i-ostergotland/ung-och-mar-daligt-hit-kan-du-vanda-dig-i-ostergotland/

Vi finns nu på Brinells väg 9 (vårdcentrum i Finspång, trapphus B), endast bokade besök. Vi kommer ha öppet varannan tisdag kl 8 -16:30, ojämna veckor.


Digitala ungdomshälsan

Digitala Ungdomshälsan riktar sig till dig som är 13 - 25 år och bor i Östergötland.

Via appen kan du får prata med en barnmorska, kurator eller psykoterapeut direkt i videosamtal. Vi har tystnadsplikt.

Välj gärna en lugn plats inför videobesöket och använd gärna hörlurar om du har det. All kommunikation sker på ett säkert sätt och är kostnadsfritt för dig.

För att använda tjänsten behöver du ha en bra internetuppkoppling och ett BankID för inloggning. I dagsläget fungerar endast Mobilt BankID.

Prata med en barnmorska

Våra barnmorskor finns på mottagningen på måndagar och torsdagar och hjälper dig med frågor om bland annat:

 • Sex och samlevnad.
 • Preventivmedel.
 • Test av könssjukdomar.
 • Graviditetstest och dagen efter-piller.
 • Funderingar om din kropp.
 • HBTQ-frågor.
 • Vi delar ut kondomer gratis.

Prata med en kurator

Om du vill prata om din situation med en kurator kan du vända dig till oss. Vår personal kommer från både regionen och socialtjänsten och finns på mottagningen under måndagar och torsdagar.

Vid ett samtal med våra kuratorer kan du prata om:

 • Kompisar och sociala relationer.
 • Nedstämdhet, ångest, stress och oro.
 • Graviditet och abort.
 • Krisbearbetning.
 • HBTQ-frågor.

Du kan även vända dig till din digitala Ungdomshälsa på nätet via appen "Din Vård" eller besök UMO som har många bra råd och tips kring aktuella teman så som nätmobbning, droger, kärlek, relationer och sex.

Ungdomshälsan på umo.se

På Ungdomshälsans sida under umo.se kan du boka tid för besök och hitta andra tjänster.

Frågor om alkohol och droger

Har du frågor eller bekymmer som rör alkohol, droger kriminalitet eller annat riskbeteende? Då ska du vända dig till Exitus som är vår verksamhet för unga. Dit är du som ungdom, förälder eller annan närstående välkommen för råd och stöd.

Förälder och vårdnadshavare

Du som som är förälder eller vårdnadshavare är välkommen att höra av dig till Ungdomshälsan om du är orolig över din tonåring. Du kan också kontakta föräldramottagningen om du vill få råd och stöd i din föräldraroll.

Kontakt

Ungdomshälsan
Barnmorska och kurator
TeleQ 010-105 93 50

Du kan även boka barnmorska via 1177, mina vårdkontakter

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång