Finspångs kommun

Språk/Language

Finspång växer

Finspång är en kommun i förändring, vi växer med nya företag och vi är nästan 22 000 invånare idag. Mycket är under utveckling och med tillväxten ökar attraktiviteten.

Vårt mål är att Finspångs kommun ska växa i stadig takt. Under år 2035 är målbilden att vi ska ha 30 000 invånare, nya attraktiva bostäder, ett myllrande centrum och en levande landsbygd.

Eftersom vi blir allt fler i Finspångs kommun så ökar behovet av bostäder och samhällsservice. Kommunen antog i februari 2021 en ny översiktsplan som bland annat visar hur olika bostadsområden kan byggas ut. Planen visar att det planeras nya flerfamiljshus, radhus och villor både i tätorten och på landsbygden.

De senaste åren har det gjorts en del större satsningar för att bygga ett levande centrum och för att ge kommuninvånarna en bättre tillvaro. Bland annat har gymnasieskolorna Bergska och Curt Nicolin fått en ny byggnad med vacker utsikt över sjön Skuten.

Skylten vid entrén är redigerad till Bergska gymnasiets nya namn.
Kille går i centrum

Nytt vårdcentrum

Region Östergötland satsar på Finspång och har byggt ett nytt vårdcentrum i fem våningsplan i centrala Finspång. Vårdcentrum öppnade i december 2020 och innehåller bland annat vårdcentral, barn- och ungdomsmottagning och rehabiliteringsverksamhet. Satsningen handlar om att skapa förutsättningar för en fortsatt god hälso- och sjukvård för invånarna i Finspångs kommun.

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som inspirerar och stöttar utveckling, kompetensförsörjning och samarbete mellan företag, föreningsliv och andra aktörer i Finspångs kommun.

Föreningen består av företag, föreningar och organisationer. Vi förenas i tanken att Finspång ska vara en av de bästa platserna i Sverige att verka, bo och leva. Föreningens uppdrag är att leda arbetet mot att förverkliga Vision 30/35 - att Finspångs kommun år 2035 har 30 000 invånare.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång