Finspångs kommun

Språk/Language

Synpunkter och klagomål

Finspångs kommun ser synpunkter och klagomål som möjligheter att för­bättra vår verksamhet. Vi är till för våra medborgarna och måste vara lyhörda för synpunkter som framförs.

Vi har tydliga rutiner

Vi som arbetar hos Finspångs kommun ska känna till rutinerna kring klagomålshanteringen. Du kan framföra klagomål personligen, per telefon eller skriftligen via e-post, internet eller vanlig post i pappersform. Alla synpunkter och klagomål diarieförs.

Olika sätt att framföra dina synpunkter och klagomål

  • Lämna dina synpunkter direkt till personal i verksamheten.
  • Skriva ner dina synpunkter och klagomål via vår e-tjänst:
  • Om du inte själv vill eller kan skriva ner dina synpunkter så kan du be någon närstående eller kommunens personal om hjälp.

  Vi är till för medborgarna

  Finspångs kommun vill:

  • Underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål.
  • Förbättra medborgarnas möjlighet att påverka kommunens verksamheter.
  • Ge verksamheterna möjligheter att rätta till felaktigheter och brister.

  Svar från oss

  Om du lämnar namn och adress eller e-postadress skickar vi inom några dagar en bekräftelse på att vi tagit emot dina synpunkter. I bekräftelsen får du veta vem som tar hand om ditt ärende. Inom 14 dagar kontaktar handläggaren dig.

  Offentlighetsprincipen

  Tänk på att när dina synpunkter kommer in till kommunen gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som vill har rätt att be om att få ta del av de synpunkter som har lämnats till kommunen. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att höra av oss till dig med svar.

  Personuppgifter

  De personuppgifter som du anger är till för att vi ska kunna för att kunna kontakta dig i ärendet.

  Inte ett formellt överklagande

  Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

  Kontakt

  Finspångs kommun

  0122-850 00
  kommun@finspang.se

  Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång