Finspångs kommun

Språk/Language

Nyinflyttade barn och elever

Hur fungerar det när man flyttar till Finspångs kommun och behöver plats i förskola eller skola? Här hittar du samlad information för dig som har flyttat till Finspångs kommun eller är på väg. Varmt välkommen!

Förskola

I Finspångs kommun finns det både kommunala förskolor samt fristående förskolor. Du kan läsa mer om de olika förskolorna via länken nedan.

Som nyinflyttad i Finspångs kommun har du förtur till förskolan. Vi erbjuder ditt barn en plats inom en månad efter att vi har fått din ansökan, under förutsättning att du har arbete eller studerar vid inflyttningen.

Barn från Brenäs förskola upptäcker naturen
Pojke målar på en sten.

Grundskola

Om du och ditt barn är nyinflyttade i kommunen kommer ni automatiskt få ett erbjudande om plats på en skola i närheten av er inflyttningsadress.

Du som vårdnadshavare kan också aktivt välja en annan skola genom att göra en ansökan på blankett. Som stöd för ditt val finns Skolverkets tjänst "hitta och jämför grundskolor".

Gymnasium

Bergska gymnasiet är vår kommunala gymnasieskola och Curt Nicolingymnasiet är en fristående gymnasieskola som Finspångs kommun äger 49 procent av.

Ta kontakt med gymnasieskolan du vill börja på, så snart du vet att du ska flytta till Finspång.

Bergska gymnasiet Bildningen med sjö i bakgrunden.
Elever på Bergska gymnasiet som studerar.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Finspång erbjuder bland annat grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och sfi. Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare för att få information om aktuella utbildningar samt vägledning inför ditt personliga studieval. Kontaktuppgifter finns på sidan nedan.

Kvalitet och trygghet i våra skolor

I Finspång är skolan det område som är högst prioriterat. Vi vill ge barn och ungdomar den allra bästa starten i livet. Vi är stolta över att vara en kommun som växer och utvecklas. Det ställer krav på att vi kan möta de behov som uppstår i form av fler bostäder, utökad barnomsorg och ett levande samhälle. I grund och botten handlar det om att värna om barn och unga, genom att erbjuda bra skolor och bra barnomsorg. Bra och moderna förskolor ger trygga barn och trygga föräldrar.

Vi är måna om att ha välutbildade lärare och pedagoger, att undervisningsmaterial och arbetsmetoder håller hög kvalitet och att alla barn och elever får de redskap och förutsättningar som de behöver för att kunna möta och bli en del av framtidens samhälle.

Vi har också fritidsverksamhet som är en integrerad del av skolan, på så sätt möter vi allas behov och skapar förutsättningar för en trygg och attraktiv vardag.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång