Finspångs kommun

Språk/Language

Elda ute

Varje år åker Räddningstjänsten i Finspång på utryckning för att släcka bränder som har spridit sig i gräs, vass och skog. Många gånger beror det på att man missbedömt riskerna.

Brasa vid en sjö.

I Finspångs kommun är det förbjudet att elda i tätbebyggt område. Om du ska elda utanför tätbebyggt område är det viktigt att du är mycket försiktig. Tänk på att välja en dag då det är så vindstilla som möjligt och att du inte eldar ensam!
Om du har förutsättningar och tillåtelse att elda, anmäl det till räddningstjänsten genom att fylla i formuläret nedan.

Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen,
även när du anmält den till oss.

 • Kontrollera brandriskprognosen och SMHIs skogsbrandrisk karta.
  (Det är olämpligt att elda ris om det blåser mycket.)

 • Kontrollera att du kan elda utan att orsaka besvär för andra. Du är exempelvis inte nära en väg eller välbevandrad stig.

 • Ha släckutrustning lättillgänglig.

 • Tillgång till släckredskap ska alltid finnas, det vill säga: vattenkannor, krattor och tillgång till slang kan i många fall vara nödvändigt. Man kan inte släcka en stor Valborgsmässoeld med vattenkannor, krattor eller ens med en slang. Men med släckredskapen ska man kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor.

 • Anmäl din eld till räddningstjänsten.

Valborg

I Finspång råder normalt eldningsförbud av trädgårdsavfall, ris, löv och gräs inom tätbebyggda områden. Eldningsförbudet har ett undantag, Valborgsmässoafton.

Polisen ska alltid kontaktas inför Valborgsarrangemang. De tar beslut om tillstånd krävs.
Du som eldar har ansvar för att förebygga, hindra eller begränsa spridning.

 • Polisen ska kontaktas, telefon: 114 14. De beslutar om det behövs tillstånd. Detta gäller särskilt offentliga platser som ligger inom detaljplanerat område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor. Ta även kontakt med markägaren för att inhämta tillstånd för eldning!

 • Tillstånd för fyrverkeri söks hos polisen.

 • Eldning sker alltid under eget ansvar.

 • Placeringen av Valborgsmässoelden är viktig så att skada eller brandspridning till omgivningen inte riskeras. Normalt avstånd till kraftledning, skog, byggnad, järnväg eller liknande ska vara minst 50 meter.

 • Torrt fjolårsgräs runt brasans plats ska tas bort, så att det inte finns risk för markbrand.

 • Se till att platsen är lämplig oavsett vindriktning så att det inte besvärar boende i närliggande område.

 • Valborgsmässoeldar skall endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar ris och andra träprodukter (Viktigt att det inte är tryckt/målat trä utan endast rent träavfall)

 • Det bör finnas en ansvarig för eldningen. Den ansvarige ska se till att elden är släckt och även att glödande kolrester är släckta innan man lämnar platsen obevakad.

 • Arrangören bör ha tillgång till mobiltelefon, för att vid behov larma räddningstjänsten (112). Även adressen bör finnas nära till hands vid behov.

OBS!
Räddningstjänsten kan alltid beroende på väder och vind förbjuda eldning, oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits.

Relaterad information

Tänk igenom om det verkligen är nödvändigt att elda. Trädgårdsavfall bör istället komposteras på den egna fastigheten eller transporteras till kommunens återvinningscentral.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång