Finspångs kommun

Språk/Language

Effektiv rehab med förstärkt rehabteam

Nu arbetar kommunen för att fånga upp patienter i slutenvård och på korttidsboenden. Ett förstärkt rehabteam erbjuder patienten träning som underlättar vardagen, vilket på sikt kommer göra patienten mer självständig.

Äldre man får hjälp att hålla balansen på en rund blå boll.

Flera kommuner visar lyckade satsningar på rehabilitering. Därför anställer Finspång kommun en arbetsterapeut och en fysioterapeut som rehabiliterar patienter tillbaka till ett mer självständigt liv.

När något händer som gör att du inte kan fortsätta leva som vanligt en tid framöver kan du hamna i ett korttidsboende. Det kan vara efter en stroke, ett fall, ett benbrott eller allvarligare sjukdom.

Nu arbetar Finspångs kommun för att fånga upp patienter i slutenvård och på korttidsboenden. Fysioterapeuten och arbetsterapeuten kommer stärka regionens rehabteam genom att erbjuda patienten träning som underlättar vardagen. På sikt kommer det minska beroendet av hjälpmedel och framförallt göra patienten mer självständig.

Att arbeta förebyggande med preventiv vård är ett måste för att klara framtidens ökade vårdtryck. Befolkningen blir äldre samtidigt som det finns färre som kan ta hand om de äldre. Om det finns patienter som blir stärkta av träning och så småningom gå tillbaka till sitt vanliga liv, kan Finspång kommun i stället fokusera resurserna på de som verkligen behöver vård.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång