Finspångs kommun

Språk/Language

Bygga plank

Om du vill sätta upp ett nytt plank kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och storlek ditt plank har, vart den placeras och vilken genomsiktlighet det har.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • sätta upp ett staket, stängsel, pergola eller spaljé.
 • sätta upp ett plank som är lägre än 120 centimeter från befintlig marknivå.
 • sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp ett plank som är högre än 120 centimeter från befintlig marknivå.
 • göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 120 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst eller blankett.
 • Förslag på kontrollplan
 • Situationsplan på tomtkarta
 • Byggnadsritningar, som fasad- och sektionsritningar

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen.
 3. Redovisa var planket ska placeras
 4. Skapa en kontrollplan
 5. Gör fasadritningar/plankelevation
 6. Ta fram konstruktionsritningar
 7. Skicka in din ansökan

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se