Finspångs kommun

Språk/Language

Göra en Attefallstillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en attefalls­tillbyggnad på 15 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

 • tillbyggnaden byggs på ett en- eller tvåbostadshus.
 • bostadshuset inte har byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • tillbyggnaden är högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd.
 • tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärder ska omfattas av bygglov.
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljön.
 • byggnaden placeras mindre än 30 meter från järnväg.
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter..

Är du osäker om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Dessa handlingar behöver du för din bygganmälan

 • anmälan via e-tjänst eller blankett.
 • situationsplan på tillförlitlig karta.
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.
 • konstruktions- och grundläggningsritningar.
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • anmälan om kontrollansvarig tex vid tillbyggnad av badrum eller kök.
 • godkännande från berörda grannar. Det gäller om du bygger närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.
 • Installationsritningar som ex ventilations-, vatten-, eller avloppsritning.

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen.
 3. Redovisa var tillbyggnaden ska placeras.
 4. Skapa en kontrollplan.
 5. Gör fasadritningar.
 6. Gör en planritning.
 7. Gör en sektionsritning.
 8. Fyll i blanketten och skicka in din anmälan.
 9. Ta fram konstruktionsritningar.
 10. Godkännande från berörda grannar.
 11. Skicka in din anmälan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se