Finspångs kommun

Språk/Language

Högalidsskolan

Högalidsskolan är en kommunal grundskola i Finspångs centralort och har elever från förskole­klass till årskurs sex. På skolan går i dag cirka 170 elever fördelade på sju klasser.

Skolbyggnad i gult tegel en solig dag.

All personal på skolan arbetar för att eleverna ska trivas och vara trygga i skolan och på fritidshemmet.
På skolan har vi ett nära samarbete mellan fritidshem och skola och vi arbetar gemensamt med olika temaarbeten under skolåret. Högalidsskolan erbjuder skolbarn­­omsorg för samtliga elever. Personalen samverkar i klasserna och verksamheten är helt lokal­integrerad i skolan.

Skolan ligger i centrala Finspång med gångavstånd till bland annat bibliotek, Grosvads idrotts­plats, badhus och flera grönområden.

Trygghet och trivsel är viktiga områden som vi bygger kunskaps­­utvecklingen på.

Högalidsskolan är en skola där kunskap och lärande sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Eleverna ska i efterhand minnas sin skolgång med glädje.

Personal och skolledning arbetar också för att eleverna ska ha inflytande över sin egen skolsituation i den meningen att man som elev är delaktig i lärprocesserna och tar ett personligt ansvar för sitt eget lärande.

På skolan har vi ett nära samarbete mellan fritidshem och skola och vi arbetar gemensamt med olika temaarbeten under skolåret.
Fritidshemmets öppettider är kl. 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

Förskoleklassen samverkar med övrig verksamhet på skolan.

Kontakt

Högalidsskolan
Expedition

0122-857 50
hogalidsskolan@finspang.se

Mertens väg 5, 612 40 Finspång

Andreas Söderman
Rektor
Björke, Lotorp och Högalid skola

0122-857 62
andreas.soderman@finspang.se

Jessica Wastesson
Administratör

0122-857 50
jessica.wastesson@finspang.se