Finspångs kommun

Språk/Language

Skolsköterska

Skolhälsovården är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn- och ungdomars hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar i åldrarna 6 till 20 år, och finns från förskoleklass till och med gymnasiet.

Skolhälsovården ska

  • bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och identifiera funktionshinder eller andra särskilda behov.
  • följa upp elev med medicinska och socioemotionella problem.
  • medverka vid skolutredningar med den medicinska delen.

Skolhälsovården är med och påverkar samt arbetar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleven.

Samverkan

Vi har många samarbetspartner, till exempel socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ungdomshälsan och Barnavårdscentralen.

Drop in

I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentral.

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. En fortsättning på den hälsovård som barnen fått via Barnavårdscentralen.

Förskoleklass

En hälsodeklaration följer med barnet hem som vårdnadshavare fyller i.

År 1

Läkarbesök tillsammans med vårdnadshavare. Tillväxtkontroll, enkel motorik och neurologitest. Läkaren lyssnar på hjärta och lungor, samt testikelkontroll på pojkar och tidiga pubertetstecken på flickor. Samtal runt barnets tidigare och nuvarande hälsa. Påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Syn- och hörselkontroll.

År 4

Två hälsodeklarationer, en skickas hem till vårdnadshavare och en fyller eleven i under skoltid. Eleven kallas till ett hälsosamtal om bland annat kost- och motionsvanor, hem- och skolsituation. Tillväxt- och pubertetskontroll. Syn- och ryggundersökning.

År 5

HPV-vaccination mot livmoderhalscancer. Flickor vaccineras vid tre tillfällen.

År 6

Påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (gäller barn födda före 2002).

År 7-8

Två hälsodeklarationer, en skickas hem till vårdnadshavare och en fyller eleven i under skoltid. Eleven kallas till ett hälsobesök, med samma innebörd som årskurs 4, men även fokus på tobak, alkohol och droger samt sexualitet. Tillväxt- och ryggkontroll. Synundersökning. Medicinsk studie- och yrkesvägledning inför kommande gymnasieval. Påfyllning av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (gäller barn födda efter 2002).

År 1 Gymnasiet

Eleven erbjuds ett hälsosamtal med fokus på hans eller hennes livsstil. Syn- tillväxt- och ryggkontroll, vid tidigare avvikelser.

Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök blir eleven "kontrollelev" med tätare återbesök inom skolhälsovården eller remitteras vidare.

Kontakt

Reneé Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan7-9, Grundsärskolan och Träningsskolan 

0122-856 83
renee.hoglund@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång