Finspångs kommun

Språk/Language

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan om

  • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • den ska vara en komplementbyggnad.
  • den är högst 15 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15 kvadratmeter tillsammans.
  • tacknockshöjden är högst 3 meter.
  • den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden).
  • den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus.
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se