Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 24 april 2024

Här kan du se en inspelning från sammanträdet med Finspångs kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Genom att klicka på rubrikerna i föredragningslistan kan du hoppa till valfritt ärende.

Längre ner hittar du länkar till bland annat handlingar och protokoll.

Efter pausen saknas ljud i inpelningen på ärende 8 "Rapportering investeringar årsbokslutet 2023" och en bit in på ärende 9 "Införande av avgift för grävtillstånd och trafikanordningsplaner".