Finspångs kommun

Språk/Language

Ängslyckans förskola

Ängslyckans förskola består av fyra avdelningar. På Smultronet och Hallonet går våra yngre barn cirka ett till tre år. På Björnbäret och Blåbäret går de äldre barnen cirka tre till frem år. Vi har valt denna uppdelning för att kunna bemöta och stimulera barnen utifrån deras utvecklingsnivå.

Vi har en utmanande och inspirerande gård som lockar till lek och aktivitet. Vi har närhet till skog och natur och använder vår närmiljö för lärande och utvecklande aktiviteter.

Vi har ett gemensamt projekt och temainriktat arbetssätt på förskolan.

Ängslyckan har ett mottagningskök och maten levereras från Storängsskolans kök.

Läroplanen
Vi arbetar utifrån vår läroplan Lpfö-18 där vi bemöter barnen utifrån deras utveckling, förutsättningar och behov.

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna till oss på förskolan. Vi arbetar med "Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Kontakt

Ängslyckans förskola
Förskolan består av avdelningarna: Blåbäret, Björnbäret, Hallonet och Smultronet

Södra Storängsvägen 48, 612 43 Finspång

Mattias Appelqvist
Rektor
Lillängen, Ängslyckan och Blåklintens förskola

0122-85787
mattias.appelqvist@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång