Finspångs kommun

Språk/Language

Vänorter

Finspångs kommun har samarbete med ett antal orter i Europa. Vänort är en kommun eller stad med vilken Finspångs kommun har en officiell vänorts­relation, det vill säga att det finns ett vänorts­avtal mellan kommunerna.

Vänorter

  • Givet i Frankrike
  • Yvoir i Belgien
  • Stromberg i Tyskland
  • Finsterwalde i Tyskland
  • Salaspils i Lettland
  • Joutsa i Finland

Genom våra vänorter har vi också kontakt med Dzierzgon, en kommun i Polen.

Samverkan kan ske på många sätt

Samverkan mellan vänorter kan exempelvis vara besök mellan kommun­ledningarna men lyckat vänortssamarbete märks bland medborgarna och i lokal­samhället. Samverkan kan också ske genom praktikutbyten, projektsamarbeten och mycket mer. Genom EU-programmet "Ett Europa för medborgarna" finns det möjlighet att söka EU-medel för att finansiera vänortssamarbeten. Läs mer om programmet "Ett Europa för medborgarna" på Myndigheten för ungdoms- och civil­samhälles­frågors webbplats.

Kontakt

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång