Finspångs kommun

Språk/Language

Konstnären Pehr Hörberg

Pehr Hörberg var en svensk konstnär som är mest känd för sina altartavlor. Han spenderade stora delar av sitt liv i Finspång där han bodde i Olstorp, Risinge socken och i Falla, Hällestad socken.

Pehr Hörberg var en svensk konstnär som satte sin prägel på kultursamhället med sina altar­tavlor. Hans verk finns på flera ställen inom nuvarande Finspångs kommun där han bland annat har målat altartavlor i Finspångs slott, Regna, Risinges kyrkor och takmålningen till Auroras tempel i Finspångs slottspark. Hörberg föddes år 1746 i Virestad i Småland, Kronobergs län och dog 1816 i Falla i Hällestad, Östergötlands län

Självporträtt av Pehr Hörberg, 1807. Uppväxt i Småland, studerade först som autodidakt men bytte sedan till kostakademin i Stockholm. Levde som konstnär på Olstorp i Risinge.

Självporträtt av Pehr Hörberg målat år 1807

Olika Skylttext: Auroras tempel är ett magnifikt minnesmärke tillägnat den legendariska slottsfrun Aurora Frederika Taube (1753-1806). Templet byggdes 1790, troligen efter ritningar av Fredrik Samuel Silverstolpe (1769-1851).År 1799 försåg konstnären Pehr Hörberg templet med takmålningar. Medaljongerna på tempelaltaret är gjorda av J.T. Sergel och föreställer Aurora och hennes döttrar Charlotta Aurora och Emilie Aurora.

Takmålningen i Auroras tempel

Vägen till Finspång

Pehr Hörberg studerade på konstakademin i Stockholm under olika sejourer och det var under hans tredje och sista besök som han lockades till Finspång. När han reste hem till Småland träffade han Baron Lejonhuvud som skulle resa till Finspång och tillbringade en viss tid med denne. Han reste sedan till Händelö där han möttes av ett brev från Finspångs kammarherre J. De Geer som önskade att några tavlor skulle målas snarast och på plats. Hörberg och De Geer hade tidigare träffats i Stockholm där han bjöd in honom till att besöka Finspång. Hörberg accepterade erbjudandet och såg det som ett tillfälle att vara runt konsten som fanns i Finspångs slotts stora tavelgalleri. Under den första vistelsen i Finspång tillbringade han sin tid på De Geerska huset som var en samlingsplats för den tidens framstående konstnärer och besöket varade i cirka nio veckor.

När Hörberg var klar med sitt uppdrag erbjöds han mer jobb av kammarherre De Geer. I och med detta föreslog De Geer att Hörberg skulle bosätta sig i Finspång och erbjöd honom en bostad på sitt gods. Hörberg ville dock inte flytta till Finspång under de förutsättningarna, utan han ville köpa en egen bostad. Innan han hann bosätta sig i Finspång målade han freskomålningarna i Finspångs slotts orangeribyggnad och en altartavla i Kvillinge kyrka. År 1788 köpte han en bostad i Olstorp i Risinge socken.

Pehr Hörbergs stuga. Huset uppfördes under slutet av 1700-talet som bostad åt bondemålaren Pehr Hörberg. Stugan ombyggdes och påbyggdes med tre timmervarv 1880.

Pehr Hörbergs stuga i Olstorp

Tiden i Finspångstrakten

I senare år arbetade Hörberg främst i Östergötland och målade altartavlor i Regna, Tingstad samt Norrköping. År 1793 kunde han köpa en gård i Falla i Hällestad. Hörberg överlämnade sedan sin gård i Falla till sina söner och bosatte sig där efter en svår operation för att tillbringa sina sista levnadsår. Hans arbete upphörde dock inte och han byggde en rymlig ateljé på gården. I hans ateljé målade han ytterligare 16 altartavlor varav en av dessa var till Risinge kyrka. Altartavlan målades 1809 och skänktes sedan till församlingen. Däremot invigdes inte kyrkan förrän 1849 och tavlan hade blivit fuktskadad under tiden den hade förvarats, men den kunde restuareras. Det var även i Falla som Hörberg målade sin största altartavla. År 1816 avled Hörberg och en minnessten i hans namn finns vid Sankta Maria kyrka i Risinge församling.

Det är framförallt genom hans altartavlor som Pehr Hörbergs minne lever vidare. I området ses han som en mästare av rang trots sin begränsade skolning. Under hans karriär målade han 87 altartavlor och omkring 600 målningar. År 1802 målade han även en altartavla i Dalarna som beställdes av kung Gustaf IV Adolf. 

Pehr Hörbergs skiss till altartavla för Risinge kyrka

Pehr Hörbergs skiss till altartavlan för Risinge kyrka

Pehr Hörbergs minnessten

Pehr Hörbergs minnessten vid Sankta Maria kyrka.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång