Finspångs kommun

Språk/Language

Barn som far illa

Vilka skyldigheter har man om man arbetar med barn och hur ska man gå till väga när man misstäker att ett barn far illa? Här har vi samlat information för dig som misstänker att ett barn far illa.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt socialtjänstl­agen skyldighet att göra en orosanmälan till de lokala socialkontoren om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du som privatperson göra?

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret.

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan avslöja vem du är. Det rör till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller att du uppger så specifika uppgifter så att den anmälan rör kan sluta sig till vem du är. Om du skickar e-post blir din e-postadress som regel synlig.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polisen (112), socialkontoret eller socialjouren 011-15 22 83 (utanför kontorstid). Polis måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Anmälan skickas till Socialkontoret, Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång. Det går också bra att faxa anmälan till 0122-854 07 eller att lämna anmälan över disk i kommunhusets reception.

Du kan även lämna en muntlig anmälan och når då socialkontorets mottagning via kommunens växel på telefon: 0122-850 00.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl 16:00. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Blyberg
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-856 75
linda.blyberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång