Finspångs kommun

Språk/Language

Handlingar och post

Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en sekretessprövning och uppgifter som omfattas av sekretess tas bort. Beslut om sekretess kan överklagas.

En förteckning över inkommande och utgående handlingar till och från kommunstyrelsens verksamhetsområde publiceras varje vardag på Finspångs kommuns webbplats. För att ta del av allmänna handlingar så kontaktar du Finspångs kommun via kommunens gemensamma funktionsbrevlåda, se kontaktuppgifter på denna sida.

För handlingar som registreras hos övriga nämnder tar du kontakt på samma sätt.

Önskar du kopior av en större mängd material (tio papperssidor eller fler, eller tio digitala handlingar eller fler) så tillkommer en kostnad för varje ny sida/handling enligt en taxa som slagits fast av kommunfullmäktige. Innan utlämnande informeras du om eventuell kostnad och får, om det är aktuellt, lämna en fakturaadress.

Om du har frågor om handlingars offentlighet, sekretess med mera så är du välkommen att ta kontakt.

Inkommande och utgående handlingar kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Langfos
Registrator
Ledningsstaben, kansli- och utvecklingsavdelningen

kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång