Finspångs kommun

Språk/Language

Mandat­fördelning och politiskt styre

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. De fyra åren mellan två val kallas för en mandat­period.

Vilka partier som är med i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti har, beror på hur många röster respektive parti har fått i det senaste valet. Vid valet 2022 fick sju partier tillräckligt många röster för att komma med i kommunfullmäktige. Varje mandat i kommun­fullmäktige motsvarar en ledamot.

I tabellen finns mandatfördelningen för mandatperioden år 2022-2026. Här visas också andelen procent av rösterna för de partier som är valda till kommunfullmäktige. Du kan också jämföra mandat och andel röster med resultatet i valet 2018.

Mandatfördelning 2022-2026

Parti

Antal mandat 2022

Andel röster 2022

Antal mandat 2018

Andel röster 2018

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

16

34,12%

17

36,27%

Centerpartiet

3

6,54%

3

7,61%

Kristdemokraterna

2

5,42%

2

5,20%

Liberalerna
(tidigare Folkpartiet)

3

6,1%

2

5,01%

Miljöpartiet de gröna

0

1,16%

1

3,14%

Moderaterna

7

15,53%

8

16,69%

Sverigedemokraterna

10

22,02%

8

16,72%

Vänsterpartiet

4

8,42

4

8,62%

Mandat totalt45
45
Valdeltagande
81,65%
85,52%


Politiskt styre

I Finspångs kommun samverkar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna under mandat­perioden 2022-2026 och styr i minoritet.

Valresultat

Du kan läsa mer om valresultatet på Valmyndighetens webbplats.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång