Finspångs kommun

Språk/Language

Lär dig elda rätt - gynnar miljö, hälsa och plånbok

Genom att elda på rätt sätt i din vedkaminen gynnar du både miljö, hälsa och plånbok. På den här sidan finner du goda råd och tips för hur du kan effektivisera din eldning.

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Men det går att ändra på. Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50 procent, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Fördelar med att tända i toppen

Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med att tända i toppen många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.

För hälsan

Precis som vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar även vid vedeldning. Små partiklar, till exempel sot, kan leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka luftvägsrelaterade sjukdomar. Genom att elda på rätt sätt minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.

För klimatet

Ved är ett förnybart bränsle med mindre klimatpåverkande utsläpp än fossila bränslen. Men vedeldning är i dag en av de största källorna till att sot sprids i Arktisområdet, vilket påskyndar issmältningen och orsakar klimatstörningar i hela världen. Att elda ved på ett miljövänligt sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna.

För plånboken

Det går att spara både tid och pengar genom att förbättra sin eldningsteknik. Genom att skapa en effektiv brasa går det åt mindre ved. Dessutom minskar brandrisken.

Ladda ner hela Naturvårdsverkets broschyr och lär dig elda rätt för minimalt med utsläpp från din braskamin.

Mer information

Dessa råd är anpassade för eldning i kaminer, öppna spisar samt kakel- och täljstensugnar. Tänk på att moderna kaminer som uppfyller Boverkets miljökrav och är CE-märkta avger färre föroreningar. Läs mer om miljökraven på kaminer och hur du kan förbättra din eldningsteknik på sidan om vedeldning hos Naturvårdsverket.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lisa Waldeck
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid: Måndag-fredag 9.00-14.30