Finspångs kommun

Språk/Language

Nationella minoriteter och minoritets­språk

1 januari 2010 infördes en ny lag i Sverige som ersatte tidigare minoritets­språk­lagar. "Nationella minoriteter och minoritets­språk". Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakterna med myndigheterna. Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter oavsett nationellt minioritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter:

  • judar,
  • romer,
  • samer,
  • sverigefinnar och
  • tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är:

  • jiddisch,
  • romani chib,
  • samiska,
  • finska och
  • meänkieli.

Finspångs kommun tillhör finsk förvaltningsområde

Lagen säger att de nationella minoritets­språken ska skyddas och främjas. Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett så kallat förvaltnings­område. Sedan 1 februari 2013 är Finspångs kommun förvaltnings­­område för finska.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations, digitaliserings- och bibliotekschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Riitta Saapunki
Finsk kontaktperson (pratar finska / puhun suomea)

073-338 58 91
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång