Finspångs kommun

Språk/Language

Press och media

Kontakter för press och media

Varje sektor ansvarar för sin verksamhet. Som journalist kan du kontakta kommunikations­avdelningen för generella frågor eller för hjälp att nå rätt person. Kommunikations­avdelningen kan även hjälpa dig med logotyper och annat informations­material om Finspångs kommun.

Vill du ha svar på politiska frågor kan du kontakta våra förtroendevalda direkt eller besöka de återkommande pressträffarna med representanter för den politiska majoriteten.

Bilder och logotyper

I vår mediaportal för pressbilder, historia och kuriosa hittar du både fotografier, logotyper, filmer och grafisk profil.

Generella villkor för användning av bilder och logotyper

Mediamaterialet i kan fritt användas i exempelvis artiklar i tidningar, på icke kommersiella webbplatser och sociala medier samt i konferensprogram utifrån det som är specificerat för respektive objekt.

  • Materialet (bilder, film, pdf) får inte användas i reklam eller andra kommersiella samman­hang.
  • Bilderna får inte säljas vidare.
  • Vid publicering ska alltid fotograf anges. Foto: Förnamn Efternamn (om inte fotograf finns angivet anges Finspångs kommun)
  • Kontakta Finspångs kommuns kommunikationsavdelning om du söker andra bilder än de som finns i portalen.

Kanaler för nyheter

Våra ordinarie officiella nyhetskanaler är webbplatsen finspang.se samt våra sidor på sociala medier. Vid behov skickas även pressmeddelande.

Pressträffar

Företrädare för den politiska majoriteten håller i regel pressträffar efter kommunstyrelsens sammanträden, torsdagar var fjortonde dag i Finspångs kommunhus.

Övriga förtroendevalda och tjänstepersoner kan även hålla pressträffar vid särskilda tillfällen om det är något vi vill berätta.

Presskontakt

Maria Samson
Kommunikations, digitaliserings- och bibliotekschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG