Finspångs kommun

Språk/Language

Vigsel

I Sverige skiljer vi på kyrklig och borgerlig vigsel. Då ett bröllop ordnas utan präst som viger paret är den juridiska termen "borgerlig vigsel".

Två guldringar

Sommartid äger borgerlig vigsel vanligast rum vid lusthuset Lugnet i Finspångs slottspark. Vintertid använder vi oss av en särskild vigsellokal i kommunhuset. Annan tid och plats förekommer efter överenskommelse.

Så här gör du:

  1. Boka tid med vigselförrättare
    Börja med att kontakta och boka tid för vigsel med någon av vigselförrättarna.
  2. Ansök om hindersprövning
    Innan äktenskap ingås ska Skatteverket pröva om det finns något hinder mot det. Ansökan om hindersprövning görs av paret gemensamt hos skattekontoret där någon av er är bokförd. Ansökan görs skriftligt. Blanketten för hindersprövning (SKV 7880) kan du få genom att ringa till ditt lokala skattekontor eller genom skatteverkets webbplats. Fyll i blanketten och skicka den till Skatteverkets lokalkontor.
  3. Lämna eller skicka intygen till kommunen
    När hindersprövningen är klar utfärdar skattekontoret intyg om hindersprövning och vigselintyg. De ska du lämna eller skicka till Finspångs kommun, minst en vecka före bokad vigseltid. Lämna också namn och adress på de två vittnen (18 år eller äldre) som ska vara med vid vigseln.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis och vigselförrättaren underättar Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Vigseln är gratis.

Övriga kontakter

Lena Martinsson
Ledningsadministratör
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 01
kansliadministrator@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång