Finspångs kommun

Språk/Language

Byggprojekt: Lotorps förskola

Finspångs kommun har beslutat att bygga en förskola med sex avdelningar i Lotorps tätort. 18 augusti 2023 invigdes förskolan och är nu i bruk.

Invigning av Lotorps förskola i augusti 2023.

Rektor Madeleine Lilja klippte bandet och invigde förskolan. Foto: Sofia Pernu Lindberg

Det var många som ville vara med och fira den nya förskolan, bland annat utbildningsråd Mikael Wallin (L), verksamhetschef Zlatko Jankovic och samhällsbyggnadschef Helene From.

Barnen hade också besök av Pippi Långstrump och Prussiluskan som lekte och busade med dem på förskolegården.

- Det är med stor glädje och stolthet vi äntligen kan inviga Lotorps förskola. Det har varit en lång resa hit efter branden i Sandens förskola men nu står vi här med nya och fina utbildningslokaler, säger Mikael Wallin (L), utbildningsråd i Finspångs kommun.

Sandens förskola i Lotorp drabbades av en brand år 2018 som orsakade stora skador. Byggnaden fick rivas och verksamheten flyttades till andra lokaler tills vidare. Den nya förskolan är nu klar och byter namn till Lotorps förskola. Den ligger på samma plats där Sandens förskola låg – men det är nya och väl genomtänkta miljöer som möter barnen.

- Jag vill rikta ett stort tack till pedagogerna, och barnen, som gjort ett fantastiskt jobb med att planera den nya förskolan. Pedagogerna har arbetat med det samtidigt som de gett barnen god utbildning i ordinarie verksamhet. Vi har fått vara med och påverka mycket kring hur inne- och utemiljön ska utformas. Till exempel ville vi ha möjlighet till högläsning på varje avdelning eftersom det är en viktig del i barnens utbildning. Då utformade arkitekterna en soffhörna på varje avdelning. Vi har fått tycka till om färger, inredning och annat som är en stor del av den pedagogiska miljön och barnens vardag, säger Madeleine Lilja, rektor på Lotorps förskola.

Lotorps förskola

En del av utemiljön, där invigningen syns i bakgrunden.

En del av utemiljön.

En del av utemiljön.

Lotorps förskola

Öppningsavdelningen innehåller bland annat ett vinkfönster och en lugn läshörna för morgontrötta barn.

Ateljé, bibliotek och kök

Förskolan består av sex avdelningar och ett tillagningskök. Lokalerna har plats för ungefär 100 barn, och i dagsläget kan förskolan ta emot nya familjer som önskar plats.

Utöver de sex avdelningarna så finns det ateljé, bibliotek och ytor för rörelse, drama, natur och teknik i lokalerna. Planlösningen har ett naturligt flöde, med mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön för att ge varje barn de bästa förutsättningarna i den första delen av sin utbildningsresa.

Lotorps förskola

Biblioteket erbjuder en lugn och mysig miljö.

Bakgrund

 År 2018 drabbades Sandens förskola i Lotorp av en brand som orsakade omfattande skador på lokalerna. Byggnaden fick rivas och verksamheten flyttades till andra lokaler. Nu är det dags för en ny förskola att ta sin plats i Lotorp.

Efter en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort, där underlag och förutsättningar för olika placeringar gåtts igenom, ansågs den befintliga förskoletomten vara mest lämplig. Ett detaljplanearbete genomfördes under 2019/2020 och planen fastställdes därefter av kommunfullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.

Vad bygger vi?

Lotorps förskola byggs enligt princip modellförskola likt Lillängens förskola. Förskolan består av sex avdelningar och ett tillagningskök. Lokalerna planeras ha kapacitet att ta emot ca 100 barn och 20 pedagoger.

Utöver de sex avdelningarna så inryms ateljé, bibliotek samt ytor för rörelse, drama, natur och teknik i lokalerna. Planlösningen har ett naturligt flöde, med mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön.

Hur bygger vi?

Förskolan byggs enligt princip miljöbyggnad silver vilket ger bra miljöer att leka och arbeta i. Byggnaden kommer även att utrustas med takpaneler för solenergi.

Vilka bygger?

Finspångs kommun har ingått avtal med byggentreprenören Himmelsta bygg. Himmelsta bygg arbetar med totalentreprenader, byggservice och ombyggnationer och har erfarenhet av kommunal verksamhet.

När är det klart?

Lotorps förskola beräknas vara klar och överlämnad till verksamheten till höstterminen 2023.

Nya händelser

Uppdatering 2023-08-18

Uppdatering 2023-05-29

 • Snickeriarbete invändigt pågår
 • Arbete med utemiljön pågår

Uppdatering 2023-04-28

 • Arbete med golvläggning och plattsättning pågår
 • Arbete med bärverk för undertak pågår
 • Arbete med utemiljön pågår
 • Montering av cederfasad på fasaden pågår
 • Köksarbeten pågår
 • Diverse VVS och el pågår
 • Produktionen pågår enl tidplan
Bilder från byggnationen av Lotorps förskola 2023-04-28
Bilder från byggnationen av Lotorps förskola 2023-04-28
Bilder från byggnationen av Lotorps förskola 2023-04-28

Uppdatering 2022-10-26

 • Väderskyddet är på plats.Vi räknar med att ha en tät byggnad i början av december
 • Arbete med montering av takstolar, utfackningsväggar och fönstermontage pågår och förvänts bli klara inom 3-4 veckor.
Bild från projektet nybyggnation av Lotorps förskola.
Bild från projektet nybyggnation av Lotorps förskola.

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta:

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om förskolans verksamhet, kontakta:

Rita Jönsson
Tf. Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-850 43
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång