Finspångs kommun

Språk/Language

Relaterad information

Protokoll anslås

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslags­tavla här på webbplatsen.

Mötesanteckningar

Mötesanteckningarna är till skillnad från protokoll inte formella dokument med beslut. Anteckningarna justeras inte och de anslås inte heller på kommunens anslags­tavla.

Personuppgifter

Eftersom personuppgifter inte får publiceras utan den enskildes godkännande enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgifter borttagna från de här protokollen. Exempel på person­­uppgifter är adresser. Protokoll i original finns tillgängliga hos kansli- och utvecklings­avdelningen. Även protokoll äldre än 2018 finns tillgängliga hos kansli- och utvecklings­avdelningen.

Kontakt

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång